Close
Vērtības

Sadarbība.
Ar kolēģiem, klientiem un biznesa partneriem  strādājam saskaņā ar vienlīdzīgas partnerības principa.

Atbildība.
Uzņemamies atbildību. Mēs jūtamies atbildīgi ne tikai par savu darbību, bet arī par apkārtējo vidi.

Elastīgums.
Augstu vērtējam gan ierastus, gan arī netradicionālus risinājumus.

Ātrums.
Ātri reaģējam. Mēs meklējam jaunas idejas un pirmie tās īstenojam.