PAZIŅOJUMS: Vēlamies informēt, ka AB “Mokilizingas” filiāle Latvijā pārtrauca savu darbību Latvijas Republikā ar 2018. gada 31. decembri. Visi patēriņa kredītlīgumi, ieskaitot prasījumu tiesības, tika cedētas OÜ Aktiva Finants, Igaunijas reģistrācijas numurs 10746479, juridiskā adrese: A. Weizenbergi 20, 10150 Tallina, Igaunija.

Lai iegūtu informāciju par Jūsu patēriņa kredītlīguma un finanšu saistību izpildi, lūdzam saziniāties ar cesionāru, izmantojot šo kontaktinformāciju:

Adrese: Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039, Latvija

Tālrunis: +371 6778 3131

E-pasts: info@julianus.lv

NOTICE: please be informed that AB ‘Mokilizingas’ filiāle Latvijā closed down its activities and operations in the Republic of Latvia on 31-12-2019. All consumer credit agreements, including the rights of claims, were assigned to OÜ Aktiva Finants, legal entity code 10746479, registered office at A. Weizenbergi 20, 10150 Tallinn, Estonia.

In order to get information about execution of your consumer credit agreement and financial obligations, please contact assignee by using the following contact details:

Address: Turaidas iela 3, Riga, LV-1039, Latvia

Phone: +371 6778 3131

E-mail: info@julianus.lv